Close

03.02.2022

ВЧГ-135 ЭКСПЕРИМЕНТТІК СТЕНДІ

ВЧГ-135 стенді шағын габаритті үлгілерде жоғары температуралы материалтану зерттеулерін орындауға арналған және үлгілерді жоғары (шамамен 3000 °С) температураға дейін жылдам қыздыруды жүзеге асыруға мүмкіндік береді,  генератор ажыратылғаннан кейін оларды сумен салқындатылатын индуктор арқылы  жылудың кемуі есебінен салқындатады.

ВЧГ-135 стенді

Стендтің техникалық сипаттамалары:

Генератор жиілігі ……………………………………………66 кГц;

Жұмыс камерасының ішкі диаметрі ………………..600 мм;

Жұмыс камерасының биіктігі ………………………….700 мм;

Индуктордың өлшемдері …………………………………Ø80×150, Ø120×150 мм;

Температура датчиктері…………………………………..термопаралар, пирометрлер;

Жұмыс камерасындағы газ ортасы ………………..вакуум, аргон;

Тиелетін шихтаның салмағы ……………………………100-200 г

 

Стендте жүргізілетін зерттеулердің негізгі бағыттары:

– балқу температурасына дейін қыздыру процесінде кориум компоненттерінің өзара әрекеттесуін зерттеу;

– ZR, Nb, Ta және т. б. карбидтерге негізделген графит тигелін қорғаудың әртүрлі әдістерінің тиімділігін зерттеу;

– әртүрлі құрамдағы кориумдағы фазалық ауысулардың температурасын анықтау;

– кориумның құрылымдық материалдармен жоғары температуралық өзара әрекеттесуін зерттеу;

– кориумның электрофизикалық қасиеттерін анықтау;

– берілген құрамдағы кориумның ықшам құймаларын алу;

– ZrC негізіндегі қорғаныс қабатын графит тигельдерінің ішкі қабырғасына және графит бөлшектерінің сыртқы бетіне жағу.