Close

05.03.2019

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ МАТЕРИАЛТАНУ ТОКАМАГІ (КТМ)

КТМ токамагінде зерттеулер жүргізіледі және плазманың ТЯР бірінші қабырғасымен өзара әрекетесу бойынша кейінде материалтану зерттеулерін жүргізу және плазманың жұмыс параметрларын алу, физикалық іске қосуға дайындау үшін қажетті болатын әдістемелерді өндеу.  

КТМ токамагінің негізгі жобалық параметрлары:

  • Плазманың максимальды токы………………………….  750 кА
  • Аспектілік қатынас       …………………………………….. 2
  • Тороидтық  өріс     …………………………………………. 1,0 Тл
  • Тік бойынша плазманың созыңқылығы   ………………. 1,7
  • Омдық қыздыру режимінде плазмалық разряд уақыты ~1,0 с
  • 5 МВт қуатымен плазмаға сіңірілген плазманың қосымша ЖЖ-қыздыруымен плазмалық разрядтың уақыты ………………………………  4-5 с