Close

05.03.2019

ЛАВА-Б ҚОНДЫРҒЫСЫ

Қондырғы белсенді зонаны балқытумен су салқындататын энергетикалық реакторлардың ауыр апаттарымен бірге жүретін үдерістерді үлгілеуге арналған. ЛАВА-Б қондырғысы балқытпаныңтемпературсы 3000 °С кезінде жалпы салмағы 60 кг дейінгі кориум прототипімен FCI, MCCI (Fuel Coolant Interaction – отынның жылу тасымалдағышпен өзара әрекеттесуі, Melt Coolant Concrete Interaction – отынның реактор корпусының бетонымен және материалымен өзара әрекеттесуі) балқытылған процестерін зерттеу жүргізуге мүмкіндік береді.