Close

19.03.2019

ЯДРОЛЫҚ ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ МОНИТОРИНГІ

Ядролық объектілер мониторингін орындайтын, ҚР ҰЯО АЭИ радиациялық зерттеулер зертханасы, оған келесі телімдер енеді: дайындық, радиохимиялық, радиометриялық және спектрометриялық.  Барлық жайлар ИСК-мен ашық түрде жұмыстарды жүргізу үшін аттестацияланған.

Зертханамен шешілетін негізгі міндеттері:

  • ядролық отыннан шығатын түрлі композициядағы бөлінетін өнімдерінің шығысын зерттеу;
  • институттың эксперименттік базасында альфа-спектрометрлік, радиометрлік және нейтрондық-активациялық талдаулар әдістемелерін жетілдіру;
  • эксперименттік құрылғыларын әзірлеу және штаттық реакторлық технологиялық жүйелердің жобаларын негіздеуде олардың сынақтарын жүргізу;
  • институттың стенд базасының радиациялық мониторингін жүргізу;
  • кәсіпорынның қондырғыларында және реакторларында сынақтарды радиациялық-қауіпсіз жүргізу шарттарын талдау және апаттық жағдайлардың ықтимал радиациялық нәтижелерін болжау.

Ауа сынамаларын іріктеу үшін зертханада талданатын ауаның құрамындағы (сутегі мен гелийден басқалары) түрлі радиобелсенді және радиобелсенді емес қоспалы фракциялардың барлық газды-аэрозольдық формалардың сынамаларын іріктеуге арналған «ПУРГА-К» криогендік сынама алғаш құрылғысы бар. Зертхана мамандары келесі жұмыстарға қатысады:

  • Чернобыль АЭС апатты жою
  • шахталық іске қосу қондырғыларының алаңдарын зерттеу
  • ЕХМЗ РҚКП зерттеу
  • ИСК табылған есептелмеген көздерін сәйкестендіру.