Close

05.03.2019

ИВГ.1М РЕАКТОРЫ

Сумен салқындатылатын ИВГ.1М реакторы 1975 жылы пайдалануға берілген және бастапқыда твэлдер мен ЯЗҚ ЖБҚ сынақтарына арналған жоғары температуралы газбен салқындатылатын ИВГ.1 реакторын жаңғырту нәтижесінде 1990 жылы құрылды. Жаңғырту барысында реактордың газбен салқындатылатын белсенді аймағы сумен салқындатылатын аймаққа ауыстырылды.

ИВГ.1М реакторының техникалық сипаттамалары:

Жобалық жылу қуаты ……………………………………………………………………………………72 МВт

Белсенді аймақтың тиімді диаметрі …………………………………………………………….548 мм

Белсенді аймақтың биіктігі …………………………………………………………………………..800 мм

Белсенді аймақтағы уран-235 мөлшері ………………………………………………………..4,6 кг

Жылу нейтрондары ағынының тығыздығы …………………………………………………3,5×1014 н/см2 · с

Реактор арқылы су шығыны …………………………………………………………………………380 кг/с дейін

Реактордан шығу кезінде судың максималды температурасы…………………..95 °С

ИВГ.1М реакторындағы ЯЗҚ тақырыбы бойынша әртүрлі конструкциялық модификацияланған технологиялық арналармен жабдықталған төрт тәжірибелі белсенді аймақ сыналды.

Алынған нәтижелер (тұтастықтың толық сақталуы және твэлдердің бастапқы беріктігінің толық сақталуы) ЯЗҚ штаттық твэлдердің жоғары өнімділігін көрсетті.

;

;

a)

;

;

б)
БА әртүрлі қыздыру секцияларының аймақтарынан ЯЗҚ іріктелген штаттық твэлдері (а) бастапқы күйдегі (б)сынақтардан кейін

 

1-ішкі болат корпус;

2-тығыздығы төмен пирографиттен жасалған төлке (ТТП);

3-цирконий карбидографитінен жасалған құрсама (ЦКГ);

4-твэлдер
ИВГ.1 реакторының 12 іске қосуындағы бастапқы күйдегі (а) және сынаудан кейінгі (б) эксперименттік технологиялық арнасының (ЭТА) фрагменті.

Қазіргі уақытта ИВГ.1М реакторында жүргізілетін зерттеулердің негізгі бағыттары:

– «Лиана» стендінде реакторлық сәулелендіру процесінде конструкциялық материалдарда сутегі изотоптарының жинақталуы мен өткізгіштігінің параметрлерін зерттеу;

– термоядролық реактордың бірінші қабырғасы материалдарының авариялық жағдайларды модельдеу жағдайындағы беталысын зерттеу;

– биологиялық объектілерге радиациялық әсерді модельдеу;

– ИВГ.1М төмен байытылған отынға конверсиялау бойынша жұмыстар және тағы басқалар.