Close

02.02.2022

ЛИАНА ЭКСПЕРИМЕНТТІК СТЕНДІ

ЛИАНА стенді сутегі изотоптарының ядролық және термоядролық реакторлардың конструкциялық материалдарымен (ЯР және ТЯР) әртүрлі әдістермен (сутек өткізгіштігі (СӨ), газды абсорбциялау және термодесорбциялау (ТДС)) 20-дан 1023°С-қа дейінгі үлгі температураларында және сутегі изотоптарының 10 атм-ға дейінгі кіріс қысымдарында өзара әрекеттесу процестерін зерделеу бойынша эксперименттер жүргізуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, ЛИАНА стенді ядролық энергияны оптикалық сәулелену энергиясына түрлендіруді зерттеу бойынша эксперименттерде қолданылады.

ЛИАНА эксперименттік стенді

Стендтің техникалық сипаттамалары:

Зерттеудің температуралық аралығы………………………………………………………………………………20°С-ден 1023°С-ге дейін

Үлгінің кіру жағындағы сутегі изотоптары қысымдарының диапазоны……………………….102 Па-дан 106 Па-ға дейін

Өлшеу жолындағы сутегі изотоптары қысымдарының диапазоны…………………………….. 10-4 Па дан 10-7 Пa-ға дейін

Стендте жүргізілетін зерттеулердің негізгі бағыттары:

– нейтрондық сәулелену жағдайында ЯР және ТЯР конструкциялық материалдарымен сутегі изотоптарының өзара әрекеттесуін зерттеу;

– нейтрондық сәулелену жағдайында ядролық қоздырылатын плазманың спектрлік-люминесценттік сипаттамаларын зерттеу.

ИВГ.1М реакторының эксперименттік арнасына ампулалық құрылғыны салу