Close

02.02.2022

ВИКА ЭКСПЕРИМЕНТТІК ҚОНДЫРҒЫСЫ

ВИКА эксперименттік қондырғысы зерттеу үлгісі бар жұмыс камерасының көлемінде газ ортасының құрамының өзгеруін масс-спектрометриялық тіркеумен 30°С-ден 1500°С дейінгі температура аралығында температуралық-бағдарламаланатын десорбция әдісімен ЯР және ТЯР материалдарынан газдың бөлінуін зерттеу бойынша эксперименттер жүргізуге мүмкіндік береді.

ВИКА эксперименттік қондырғысы

Қондырғының техникалық сипаттамалары:

Жұмыс температурасының аралығы …………………………………………………………………..20 °С-тан 1500 °С-қа дейін

Камераның жұмыс көлеміндегі қысымы……………………………………………………………..1500 ° С кезінде – 10-4 Па

Берілген температураға қатысты автоматты ұстап тұру дәлдігі…………………………± 0,5 °С

Үлгідегі қыздыру жылдамдығының диапазоны …………………………………………………. 2 °С/мин бастап 50 °С/мин дейін