Close

Термоядролық зерттеулер

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ МАТЕРИАЛТАНУ ТЕРМОЯДРОЛЫҚ КТМ РЕАКТОРЫН ҚҰРУ БОЙЫНША ЖҰМЫСТАРҒА ҚАТЫСУ

КТМ токамагінің плазмалық бауын қалыптастыру процессін және оның номиналды параметрларына шығуы; Плазмалық-шоқ қондырғысымен еліктеулі стендте материалдармен КТМ плазмасымен өзара әрекеттесуін зерттеу үшін әдістемелік базасын жетілдіру бойынша; КТМ токамагінің плазма параметрларын анықтау үшін физикалық диагностиктердің және әдістемелердің кешенін дайындау бойынша; есептік әдістер мен плазманы модельдеудің есептік кодтарының көмегімен  КТМ-да эксперименттердің ілесіп жүруін қамтамасыз ету бойынша; КТМ […]

Read More