Close

04.06.2019

Жеке дозиметриялық бақылау

ҚР ЭМ АЭҚБК 12.03.2020 ж. № 2004749 «Атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсету» лицензиясы:

 • Өнімдердегі, материалдардағы, қоршаған орта объектілеріндегі, радонның және басқа да радиоактивті газдардың өлшенген концентрацияларындағы радионуклидтердің құрамын анықтау
  • Радонның және басқа да радиоактивті газдардың өлшенген концентрациялары
  • Өнімдердегі, материалдардағы, қоршаған орта объектілеріндегі радионуклидтердің құрамын анықтау
 • Персоналды жеке дозиметриялық бақылау
 • Аумақтарды, үй-жайларды, жұмыс орындарын, тауарларды, материалдарды, металл сынықтарын, көлік құралдарын радиациялық бақылау
 • Иондаушы сәулелену көздерінің, сондай-ақ құрамында осындай көздер бар немесе иондаушы сәулеленуді генерациялайтын аспаптардың, жабдықтардың, қондырғылардың жұмыс сапасын бақылау  
  • Медициналық компьютерлік рентген томографтары
  • Жалпы мақсаттағы медициналық рентген қондырғылары
  • Медициналық рентгендік ангиографиялық жабдықтар
  • Медициналық рентген стоматологиялық жабдықтары
  • Медициналық рентген маммографиялық мекемелері